image 1 image 2 image 3 image 4

Údržba zeleně František Šikula - Údržba trávníku

Tvar zahrady určují osobní či rodinné potřeby. Tvar a vzhled zahrady je předurčován především osobními a rodinnými potřebami. Někdo dává přednost praktičnosti a funkčnosti, jako je nutnost zřízení trávníku, dětského koutku aj.; jiný upředňostňuje estetičnost čili ryze vizuální hledisko, kterým může být např. dlouholetá touha po tradiční japonské zahradě. Nejčastěji však lidé volí zlatou střední cestu neboli kompromis mezi těmito dvěma variantami. Vysněný trávník již není výsadou okrasné zahrady, ale s kvalitnímy a dobře volenými produkty si můžeme krásného trávníku užívat dnes a denně. Základem je vhodná volba kvalitní travní směsy. Založení trávníku spočívá ve vytýčení cíle. Před založením zcela nového trávníku je nejdůležitější si uvědomit, jaký trávní k chceme, co od něj očekáváme, jakou má plnit funkci a jak jsme schopni o něj pečovat. Optimální dobou pro zakládání trávníků je duben až květen a konec srpna až polovina září. Kvalitní sečení je základem krásného trávníku. Frekvence sečení je ovlivňována úrovní výživy a zavlažováním. Aby bylo dosaženo co nejlepšího vzhledu po seči, neměli bychom nechat trávu přerůst. Také trávy v trávníku potřebují ke svému růstu určité množství základních živin. Dostatek vody je pro vzhled trávníku jednim z nejdůležitějších faktorů. Na druhé straně dlouhodobý přebytek vody škodí. Odměnou za tuto péči je zdravý, zelený a hustý trávník.