image 1 image 2 image 3 image 4

Údržba zeleně František Šikula - Prořezávky dřevin

Prořezávkou dřevin docílíme rovnováhu mezi růstem a pravidelnou plodností. Potřebujeme dostatek světla uvnitř stromu nebo keře, aby byly plody velké a chutné a aby se zakládaly květní pupeny na příští rok. Řezem dosahujeme rychlé zapěstování pevné kostry stromu a docílíme tak že ošetřování a sklizeň budou snáze proveditelné. Odřezaváme nemocné části rostlin. Odměnou za dobrou péči o dřeviny je hojnost ovoce.